Foto (v.l.): Gitta Connemann, MdB; Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär BMVi; Michael Steffens, Dezernent Landkreis Emsland; Dr. Daniela De Ridder, MdB; Albert Stegemann, MdB; Markus Paschke, MdB (Quelle: BMVi)

- 21. März 2017

Foto (v.l.): Gitta Connemann, MdB; Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär BMVi; Michael Steffens, Dezernent Landkreis Emsland; Dr. Daniela De Ridder, MdB; Albert Stegemann, MdB; Markus Paschke, MdB (Quelle: BMVi)

Foto (v.l.): Gitta Connemann, MdB; Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär BMVi; Michael Steffens, Dezernent Landkreis Emsland; Dr. Daniela De Ridder, MdB; Albert Stegemann, MdB; Markus Paschke, MdB (Quelle: BMVi)